В РИМ-Габрово беше получено  ценно  дарение, свързано с дейността на Габровската служба „Пожарна и аварийна безопасност“. То е направено от Стоян Стоянов, бивш старшина, отдал 22 години от трудовия си път на една от най рисковите професии – пожарникар.   

Стоян Михайлов Стоянов е роден на 11 юли 1944 г. в Габрово, основно образование завършва в ОУ „Неофит Рилски“, а средно в ТТ „Йордан Радославов“ (1962). По време на редовната си военна служба се отличава с добра физическа подготовка и е награден със значката „Отличник по бойната и политическа подготовка“ І-ва степен през  1964 г.

 От  1967 г. работи като професионален шофьор. На 21 ноември 1977 г. постъпва на работа в „Противопожарна охрана“ – Габрово и тук се пенсионира на 1 декември 1999 г. В годините, когато работи там, навлизат нови, модерни за времето си автомобили за комбинирано и водопенно пожарогасене, автомеханични стълби, противопожарни помпени станции и друга специална техника. С всяка новост  старшина Стоянов се справя със завиден професионализъм и усърдие. За добросъвестна служба  през 1987 г. той е отличен с медал за 10-годишна вярна служба на народа в органите на МВР.

За участие в потушаването на пожара на 5 май 1978 г. на запалили се цистерни над гара Плачковци Стоян Стоянов е награден със значка за смелост.

Той взема участие и погасяването на пожара в завод „Добри Карталов“ – Габрово на 13 април 1981 г. и в евакуацията на населението след земетресението в гр. Стражица през декември 1986 г.

Най-ценната част от дарението е съхраненият от старшината Орден „Народна Република България“ ІІІ-та степен на колектива на противопожарна охрана от Габровски окръг за успехи през шестата петилетка, 1976 г., в дървена кутия, който бе представен и на сайта на музея през ноември 2019 г.  

 Предадени в РИМ – Габрово са и личните отличия на Стоян Михайлов Стоянов: значка „Отличник по бойната и политическа подготовка“ І-ва степен от 1964 г.; удостоверение със значка за смелост от 1978 г.; значка от Военно-спортен комплекс „Народен страж от 1979 г. с удостоверение; медал за 10-годишна вярна служба на народа в органите на МВР с удостоверение от 1987 г. Дарението включва зимна и лятна пожарникарска униформа, шинел от 90-те години на ХХ в. и пет снимки. Волята на дарителя е те да се покажат в експозиция.

Дарената културна ценност, вещите и снимките полагат основата за създаването на експозиция за историята на противопожарната охрана в Габрово. История, в която има интересни моменти, но само двама краеведи са писали за нея. По темата има издаден и юбилеен вестник през 1998 г. със заглавие „По-силни от огъня…“. Тези мъже, които ежедневно бдят за нашата сигурност и живот, в работата си проявяват героизъм и себеотрицание и заслужават да бъдат част от габровската история. В тази насока музейните специалисти ще направят допълнителни проучвания и се надяват да съберат още материални свидетелства от бивши пожарникари и техните наследници.

 

Автор: Катя Гечева - главен уредник РИМ - Габрово

Eлектрически скутери в Габрово
4 ноември 2021
Концерт на Габровски камерен оркестър
8 ноември 2021