На основание чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП, Община Габрово откри процедура за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт с преустройство на сградите и съоръженията на комплекс „Летен театър“ за създаване на Младежки център в Габрово“.

Обществената поръчка е изпълнима при условията, описани в Указанията, Техническа спецификация, Технически инвестиционен проект и Проект на договор, част от документацията за участие в процедурата.

Крайният срок за подаване на документация е 27 септември 2021 г.

Поръчката се изпълнява в рамките на проект „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център Габрово”, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

АНДРЕЙ НОВАКОВ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ПОДКРЕПЯ СЪБИТИЕ НА GABROVO INNOVATION CAMP
27 август 2021
Таня Христова стана част от инициативата „8:0 за хората срещу зависимостите“
27 август 2021