Областен информационен център - Габрово се включи в отбелязването на Международния ден на младежта в град Дряново със своя изнесена приемна, като подкрепи усилията на организаторите - Община Дряново и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, да създадат празник за младите хора, да се отбележат техните постижения и да се планира по-добре включването им в развитието и прогреса на обществото.

На организирания в чест на празника концерт "Който пее, зло не мисли" изявя на сцената намериха няколко дряновски таланти – Дарена, Тео и Йори, както и гостуващите музиканти от Lockdown party band.

Екипът на ОИЦ - Габрово беше на разположение на информационен щанд за разговор, свързан с насърчаване на предприемачеството, приобщаване на младите хора в Европейския съюз към доброволната ангажираност, мобилността с учебна цел, солидарност и междукултурното разбирателство. Посетителите на приемната на ОИЦ - Габрово получиха информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Повече снимки от събитието, можете да намерите на страницата ни във Фейсбук тук.