Марку Маркула е бивш председател на Комитета на регионите, а сега негов заместник-председател. Член на градския съвет на Еспоо от 1980 г., чийто президент е от 1990 до 1993 г. и отново през 2010 г. Маркула е член на борда на Регионалния съвет на Хелзинки-Уусимаа и е председател на Съвета за градско планиране в Еспоо от 2004 г.

Искра Михайлова е български политик и член на Европейския парламент от 2014 г. насам. Тя е и настоящ председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. През юни 2019 г. е избрана за вицепрезидент на политическата група Renew Europe.

Хелмут Щрасер е заместник-председател на Европейската енергийна награда. От 2000 г. работи в Залцбургския институт за устройство на територията и жилищната политика (SIR) и понастоящем е ръководител на енергийния отдел. Участва в разработването на програмата e5 за енергийно ефективни общности, чиято цел е изграждането на цялостна система за управление на качеството на общинските политики в областта на енергетиката и климата. Успехът ѝ води до създаването на Европейска енергийна награда (ЕЕА) през 2004 г. Редом с други инициативи, той допринася и за разработването на плана за интелигентен град на Залцбург.

Фредерик Бойе оглавява секретариата на Споразумението на кметовете от 2015 г. Преди това той проследява развитието на политиките на ЕС, свързани с местните власти и въпросите на устойчивата енергия, а от 2009 г. е ръководител на проекти и в Energy cities. Завършил е екологично инженерство и винаги е работил с местните власти.

Оливър Рапф  е изпълнителен директор на Европейския институт за ефективност на сградите (BPIE), базиран в Брюксел. Преди да се присъедини към BPIE през 2011 г., Оливър е заемал различни позиции в глобалната природозащитна организация WWF, включително като ръководител на звеното за действия за климата, управлявайки Стратегията и развитието на партньорствата с частния сектор.

Ивайло Алексиев е изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 2013 г. До назначаването му за изпълнителен директор на АУЕР е бил председател на Управителния съвет на „Камара на енергийните одитори” и председател на Управителния съвет на „Стопанска камара – Добрич”. Завършил е Технически университет - София - инженер по електроника и автоматика. Има придобити професионална квалификация за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, както и за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Силвия Георгиева е изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България. Има над 15-годишен опит в местното самоуправление – като общински съветник, управител на НСОРБ – Актив ЕООД и петгодишен опит в управление на неправителствена организация.

Юлиан Попов е старши политически съветник на Европейската климатична фондация, член на консултативните бордове на румънския тинк танк Energy Policy Group, REKK (Будапеща), Climate KIC и член на Настоятелството на Нов български университет. Два пъти е класиран от EURACTIV като един от 100-те най-влиятелни гласове в енергийната политика в Европа.

Драгомир Цанев е изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Той е координатор и ръководител на дейностите на Центъра на редица успешно завършили и текущи проекти по програма Хоризонт 2020 на ЕК, Европейската климатична инициатива (EUKI), Икономическата комисия на ООН за Европа. Автор е на серия от публикации и лектор в редица международни конференции в областта на политиките за устойчиво енергийно развитие, обучения за енергийна ефективност, ВЕИ в нови сгради и сградни обновявания, принципи на пасивните и почти нулево енергийни сгради и общинско енергийно планиране.

Дните на климата и енергията е събитие, посветено на наградата Европейски зелен лист, Споразумението на кметовете, Зелената сделка, новият Европейски баухаус, амбициите на българските общини, политиките за енергийна ефективност в Плана за възстановяване и развитие и др.

С програмата на конференцията може да се запознаете тук.

 

Да напомним - елате на велопоход в събота!
23 юни 2021
Жълт код за високи температури е обявен за утре 24 юни
23 юни 2021