Община Габрово открива новата конкурсна сесия на Програма „Младежки дейности „БЪДИ ПРОМЯНАТА” и кани поколението Z да предложи своите идеи, които да реализира в Габрово, в следните приоритети:

  1. ZДРАВОСЛОВНИ В ГАБРОВО
  2. ZЕЛЕНИ В ГАБРОВО 
  3. ZАЕТИ В ГАБРОВО

Основна цел на Програма „Младежки дейности“ на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Целева група по програмата са младежи на възраст от 15 до 29 г., които активно участват в подготовката и изпълнението на дейностите.

Дейностите по финансираните проекти трябва да се реализират на територията на община Габрово до 31.10.2021 г.

От бюджета на Община Габрово за реализиране на Програма Младежки дейности през 2021 г. са осигурени финансови средства в размер на 25 000,00 лв.

Максимална сума за едно проектно предложение - до 5 000,00 лв.

На 11 май, от 11:00 часа, Община Габрово ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване и приоритетите за 2021 г. на програма „Младежки дейности“. Срещата ще бъде достъпна чрез платформата Google Meet на следния интернет адрес: https://meet.google.com/cst-ioij-npj

Необходимите документи за конкурсната сесия, както и постъпилите писмено въпроси и отговори, се публикуват на сайта на Община Габрово в раздел „Младежки дейности“/ Програми и проекти/.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 31.05.2021 г. включително.

 

Въвежда се задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в община Габрово през учебната 21/22 г.
29 април 2021
Таня Христова: Модернизацията на уличното осветление в Габрово започва, инвестицията ще се изплати от икономиите на електроенергия, които то генерира
29 април 2021