Във връзка с извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на терени на територията на община Габрово съобщаваме, че от 21 до 30 април 2021г. ще се извърши:

  • първа дезакаризация - обработка срещу кърлежи на 67 дка озеленени площи - места за масов отдих и разходки (паркове и градини).
  •  първа дезинфекция на пясъчници и съоръжения на 72 бр. открити детски и фитнес площадки на територията на Община Габрово.
  •  първа дезинсекция против комари на заблатени терени в района на с. Лесичарка.
На Цветница заедно с Оркестър Габрово и ДФА „Габровче“
20 април 2021
Пролетно почистване 2021 стартира през май
20 април 2021