Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев издаде заповед по предложение на кмета на Габрово Таня Христова, относно посещението на детски градини от деца в задължителна предучилищна възраст.

С цел предотвратяване разпространението на вируса сред децата, техните семейства и екипите на детските градини, е дадена възможност за посещение по избор, по решение на родителите, и временно неприлагане на принципа на задължителност.

Решението е за детските заведения в Община Габрово и важи за периода от 04 януари до 29 януари 2021 г. (20 работни дни). Директорите на детските градини трябва да бъдат уведомени писмено за отсъствието на децата от родителите.

Заповедта можете да изтеглите от тук.