В периода 15.03.2021 до 31.03.2021 отсъствията на децата, записани за задължително предучилищно образование в детски градини и в училища на територията на Община Габрово, са допустими по желание на родителите, след писмено уведомяване на директора. 

Заповедта на минисър Красимир Вълчев можете да видите в линка