1. Петко Тодоров Башлиев
 2. Николай Райчев Райков
 3. Йордан Георгиев Ташков
 4. Евалдина Петрова Ковачева
 5. Румяна Колева Тунева
 6. Ваня Димитрова Димитрова – Георгиева
 7. Полина Стефанова Станев
 8. Христина Недялкова Минчева
 9. Стефка Христова Радева
 10. Пепа Тодорова Георгиева – Гайдарова         
 11. Светла Петрова Андреева
 12. Кристина Стефанова Папазова
 13. Ирена Митева
 14. Радостина Кожуханова
 15. Марияна Колева
 16. Даниела Пенева
 17. Светослав Яков
 18. Веселин Георгиев
 19. Габриела Йосифова
 20. Илиян Пенчев
 21. Детелина Николова
Състав на местната комисия За родителите