ПОЛИНА БОРИСЛАВОВА ТИХОВА

Секретар

+359 66 818 320
+359 66 80 65 33
secretar@gabrovo.bg
Стая 101

Кметове на кметства
Кметски наместници
Заместник‐кмет „Социално‐икономическо развитие“
Дирекция „Образование и социални дейности”
Дирекция „Устойчиво развитие”
Заместник‐кмет „Устройство на територията, инфраструктура и екология“
Дирекция „Инфраструктура и екология”
Дирекция „Устройство на територията”
Заместник‐кмет „Финанси и собственост“
Дирекция „Финансовo-счетоводна”
Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”
Дирекция „Местни данъци и такси”
Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”
Отдел „Правен“
Отдел ГРАО
Отдел „Управление на човешките ресурси”
Отдел „Административно обслужване, материално‐техническо обезпечаване и отбранително‐мобилизационна подготовка“