Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на футболните клубове за 2015 година 124 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на спортните клубове за 2015 година 81 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на спортните клубове за 2016 година 12 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на футболните клубове за 2016 година 11 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане на дейността на спортните клубове за 2017 г. 142 KB
Разпределение на финансовите средства за подпомагане дейността на футболните клубове за 2017 г. 119 KB
Критерии и правила за разпределяне на средствата от общинския бюджет за 2017 година, за дейността през спортно-състезателната 2016/2017 година на футболните клубове със седалища на територията на община Габрово.
Критерии и правила за разпределяне на средствата за дейността на футболните клубове 227 KB
Критерии и правила за разпределяне на средствата от общинския бюджет 2017 година, за дейността на спортните клубове със седалища на територията на община Габрово през 2016 година
Критерии и правила за разпределяне на средствата за дейността на спортните клубове 210 KB
Стойности на комплексния коефициент 2017 75 KB
Определяне на точките в зависимост от състезанието 2017 148 KB