Магазин: Община Габрово, с. Новаковци

Площ: 79,00 кв.м.;

Строителна система: монолитна.

Ток: Да; Вода: Да; Комуникации: Не; Охрана: Не

 Обектът се състои от търговска зала, две складови помещения и санитарен възел, с обща полезна площ 79,00 кв.м. Магазинът е с под – мозайка, а стените и таванът са латексово боядисани. Северната част на сградата е изпълнена с витринни прозорци с метална дограма. Предназначението е за магазин за хранителни и дребни промишлени стоки.

Начална тръжна цена, съгласно т.1.2, зона села до 100 жители с постоянен адрес, от Тарифа Приложение 1 към НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в размер на 41,08 лв., без включен ДДС.