Магазин: Община Габрово, с. Гарван

Площ: 130,00 кв.м.

Строителна система: монолитна.

Ток: Да; Вода: Да; Комуникации: Не; Охрана: Не.

 Обекът се състои от търговска зала, складово помещение, санитарен възел, с обща полезна площ 130,00 кв.м. Магазинът е с под - мозайка, а стените и таванът са латексово боядисани, олющени. Североизточната част на сградата е изпълнена с витринни прозорци с метална дограма. Предназначението е за магазин за хранителни и дребни промишлени стоки.

Начална тръжна цена, съгласно т.1.2, зона села до 100 жители с постоянен адрес, от Тарифа Приложение 1 към НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е в размер на 67,60 лв., без включен ДДС.

 

СНИМКИ

 

​​​​​​