Изпитвате затруднения в грижите за Ваш близък
или роднина в тежко здравословно състояние
Потърсете ни – можем да Ви помогнем!

Община Габрово набира заявления за ползване услугите на „Регионален хоспис” ЕООД, стационар гр. Дряново, с финансовата подкрепа на Община Габрово, за подпомагане на пациенти в тежко здравословно състояние, при определени критерии и условия.

Комплект с документи за кандидатстване може да получите в ст. 1, ет. 1 при Община Габрово – дирекция „Здравеопазване и социални дейности”. Задължително се прилага и медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на лицето /епикриза, протокол на ЛКК, ЕР на ТЕЛК и др./.

За справка се обръщайте на тел. 066/ 818 390 - Невяна Башлиева - главен специалист в дирекция „Здравеопазване и социални дейности”.

Повече информация може да получите в интернет страницата на „Регионален хоспис” ЕООД - http://www.hospice-gabrovo.com