СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с годишното приключване на 2021 г., декларацията по чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за изплащане от
държавата на присъдена издръжка за месец ноември 2021 г. следва да бъде подадена в периода до 03.12.2021 г. включително
в деловодството при Община Габрово.

Изплащането ще се извърши на 07.12.2021 г.

През месец януари 2022 г. заедно с декларацията за месец декември 2021 г., отново трябва да се потвърди, че през месец
ноември 2021 г. не е получавана издръжка, с декларация по образец.