МЗ ОХ-1160/08.11.2017г.

28 бр. вакантни длъжности за 68-ма бригада „Специални сили”

За  ВФ 32990 – Пловдив – 2 бр. 

За  ВФ 54120 – Пловдив – 16 бр.

За  ВФ 52630 – Пловдив – 4 бр.

За  ВФ 48650 – Пловдив – 6 бр.

Длъжностите, за които се кандидатства са:

„Шофьор”

„Автомонтьор”

„Младши специалист по специални операции”  

Изисквания:

Минимално образование – средно

Кандидатите следва да притежават свидетелство за управление на МПС /категория „С”/ и

авиомедицинска годност за изпълнение на парашутни скокове.

Документи се приемат до 26.01.2018 г. във Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Подробна информация на тел. 0888210283, 066/805531, 066/800257        

За справки     www.comd.bg