Със Заповед № 1898/13.10.2017г. е одобрено ЧИ на кадастралния план за част от кв. 16 по плана на с.Здравковец, общ. Габрово за ПИ 289, 295 и 296 

Заповедта можете да изтеглите от тук