Със Заповед № ОХ – 1112/26.10.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 2 вакантни  длъжности за сержанти - воени оркестранти във Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.

„Оркестрант ІІІ група в представителен духов оркестър на ВВС от състава на военно формирование 28000-Граф Игнатиево”

Специфични изисквания на длъжността - специалност „Тромпет” и специалност „Кларинет“

Документи се приемат до 22.12.2016г. във  Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Подробна информация на тел. 0888 210283; 066/805531, 066/800257        

Справка     www.comd.bg