МЗ ОХ-1109/125.10.2017г.

ЗА  ВФ 28000 – Граф Игнатиево -1бр. вакантна длъжност Психолог в служба „Административно-правно осигуряване”

Документи се приемат до 24.11.2017 г. във Военно окръжие  – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Основно изискване за заемане на длъжността – ОКС „бакалавър” по специалност „Психология”

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал. 1 или ал.6 от Закона за отбраната на въоръжените сили на Р България. Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна (кадрова) служба и да не са освобождавани  от военна служба по дисциплинарен ред.

Подробна информация на тел. 0888 210283;  066/805531, 066/800257        

Справка     www.comd.bg