О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

(МЗ ОХ-1154/07.11.2017г.)

5 бр. вакантни длъжности за 68-ма бригада

„Специални сили”

ЗА  ВФ 38040 – Пловдив

„Специалист по специални операции – разузнавач”  

Документи се приемат до 28.11.2017 г. във Военно окръжие - Габрово,  ул. „Софроний Врачански” 1А

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от Закона за отбраната на въоръжените сили на Р. България (Да не са минали повече от 10 години от датата на освобождаването им от военна (кадрова) служба; да не са освобождавани от военна служба по дисциплинарен ред).

 Да притежават:  авиомедицинска годност за изпълнение на  парашутни скокове и свидетелство за управление на МПС категория „С”.

Подробна информация на тел. 0888 210283; 066/805531, 066/800257        

Справка     www.comd.bg