Военно окръжие - Габрово приема документи за кандидат курсанти

във ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" - Варна за учебната 2018/2019

            1. С 5 годишен срок на обучение  –  редовна форма:

  • „Корабоводене за ВМС”
  • „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи”
  • „Корабни машини и механизми  за ВМС”

            2. С 4 годишен срок на обучение – задочна форма:

  • „Корабоводене за ВМС”
  • „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи”
  • „Корабни машини и механизми  за ВМС”

            3. С 6 годишен срок на обучение  –  редовна форма:

  • „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
  • „Медицина” в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

Съгласно, обявения ранен прием, кандидатите за курсанти, които нямат завършено средно образование, вместо копие от диплома за средно образование следва да приложат удостоверение или служебна бележка с оценките от 11 клас и средния успех за 11 клас, издадена от съответното средно училище.

Подробна информация на тел. 0888 210283, 066/800257

Справка:  Военно окръжие – Габрово, ул. „Софроний Врачански” 1А от 09.00 часа до 17.30 часа.