О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

(МЗ ОХ-1059/10.10.2017г.)

ЗА  НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ – В. ТЪРНОВО - 4 бр. вакантни длъжности:

         „Шофьор в отделение „Бронетанкова техника“ на взвод  „Осигуряване на учебния процес“ в рота „Осигуряване на

учебния процес и логистика“ -1 бр.

 

„Шофьор в отделение „Ремонт на специална техника“ на взвод „Осигуряване на учебния процес“ в рота „Осигуряване на учебния процес и логистика“- 1 бр.

 

„Техник в отделение „Ремонт на автотракторна и бронетанкова техника“ на взвод „Ремонт на техника“ в рота „Осигуряване на учебния процес и логистика“ -2 бр.

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 24.11.2017 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  • да имат средно или висше образование;
  • да притежават свидетелство за управление на МПС, категория „С”
  • да не са по-възрастни от 28 години;
  • да са годни и психологично пригодни за военна служба;
  • да не са осъждани;
  • да нямат др. гражданство;
  • да покриват нормативите за физическа годност.

                 

Тел. 066/805531;  066/800257        

 справка     www.comd.bg