О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА  НА ГРАЖДАНИ,

ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ И ВИСШИ УЧИЛИЩА

за  военни формирования от Сухопътните войски

Със Заповед № ОХ – 978/12.9.2017 г. на министъра на отбраната на Република България  е разкрита процедура по обявяване на 188 вакантни войнишки длъжности, както следва:

1. във ВФ 28330 - СМОЛЯН   - 73 длъжности.

2. във ВФ 56040 - БЛАГОЕВГРАД   - 30 длъжности.

3. във ВФ 54990 - ВРАЦА   - 30 длъжности.

4. във ВФ 24490 - АСЕНОВГРАД   - 20 длъжности.

5. във ВФ 54100 - ЯМБОЛ   - 15 длъжности.

6. във ВФ 28610 - СОФИЯ   - 20 длъжности.

          Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

-  Да имат средно или висше образование;

-  Да не са по-възрастни от 28(41*) години;

-  Да не са осъждани;

-  Да са годни за военна служба.

* възрастта от 41 години се прилага за кандидати, които са изпълнявали военна служба и не са били освободени по дисциплинарен ред, и кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

За шофьори: свидетелство за управление на МПС, категория „С”        

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ:  

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

ДО 07.11.2017 г.

Тел. 066/805531;  066/800257         

справка     www.comd.bg