Във връзка с протокол от 04.10.2017г. се обявява на Зорница Стефанова Рачева от гр. Габрово, че е изработен ПУП-ПР за част от кв. 200 по плана на гр. Габрово, ІІІ етап, І част. 

Документа можете да изтеглите от тук