Със заповед №1423/08.08.2017г. на заместник-кмета на община Габрово арх. Н. Меразчиев, е одобрен ПУП-ПРЗ за ЧИ на ЗРП за част от кв. 17 по плана на Габрово - кв. Войново.

Заповедта и скицата може да видите тук.