О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

1. Със заповед № ОХ-772/14.08.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:

Длъжности за офицери:

№ поред

Наименование на длъжността,                              ВП № на военното формироване и гарнизона

Брой

Военно звание

Код на длъжността

Изисквания за образование и квалификация

Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация

 1.  

Лекар в Отделение по гръдна травма на клиника „Гръдна хирургия” в Многопрофилна болница за активно лечение – София (МБАЛ-София).

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3124  4017

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Лекар в Първа клиника по инфекциозни болести на МБАЛ-София.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3124  4017

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Заместник-началник на медицински пункт във в.ф. 54800 – София в Медицински пунктове към ВМА - София.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4012

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 46390 – София в Медицински пунктове към ВМА - София.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 28610 – София в Медицински пунктове към ВМА – София.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 26400 – Благоевград в Медицински пунктове към ВМА – София.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Фармацевт в Медицински пункт във в.ф. 44510 - Бояна на Медицинските пунктове към ВМА - София.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  5043

магистър-фармацевт

Секретно

 1.  

Лекар дентална медицина в медицински пункт във в.ф.  48940 - Бургас в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4019

магистър- дентална медицина

Секретно

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 52860 – Кичево в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Лекар - ординатор в Аварийно - спасителен отряд на Медицински пункт във в.ф. 28580 - Варна в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4021

магистър-лекар с годност за пла-вателна служба и нещатен водолаз

Секретно, NATO Secret

 1.  

Лекар на фрегата във в.ф. 22480 - Б – Бургас на Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4020

магистър-лекар с годност за плавателна служба

Секретно, NATO Secret

 1.  

Лекар на фрегата във в.ф. 22480 - В – Бургас на Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4020

магистър-лекар с годност за плавателна служба

Секретно, NATO Secret

 1.  

Лекар – корабен в медицински пункт на в.ф. 18360 – Бургас в Медицински пунктове към МБАЛ - Варна.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4020

магистър-лекар с годност за плавателна служба

Секретно, NATO Secret

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 44220 - Пловдив на Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Заместник-началник на медицински пункт във в.ф. 24490 – Асеновград в Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4011

магистър-лекар

Поверително

 1.  

Лекар в Медицински пункт във в.ф. 48430 – Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3123  4018

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 44200 - Стара Загора на Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Лекар в Медицински пункт във в.ф. 34840 – Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3123  4018

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Лекар в медицински пункт във в.ф. 22180 - Казанлък на Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

2

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3123  4018

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 48340 – Карлово на в.ф.  34750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 54890 – Казанлък на в.ф. 34750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 28330 – Смолян в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Заместник-началник на медицински пункт във в.ф. 46690 – Пловдив в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4011

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Авиолекар в медицински пункт във в.ф. 28000 - Граф Игнатиево в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4001

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Лекар в медицински пункт във в.ф. 28000 - Граф Игнатиево в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3123  4018

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Авиолекар в медицински пункт във в.ф. 32040 - Крумово в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4001

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Лекар в медицински пункт във в.ф. 32040 - Крумово в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3123  4018

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Началник на медицински пункт във в.ф. 36150 - Стара Загора в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Лекар в медицински пункт във в.ф. 32990 - Пловдив на Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3123  4018

магистър-лекар с годност за парашутни скокове

Секретно

 1.  

Заместник-началник на медицински пункт в НВУ “Васил Левски” – Велико Търново в Медицински пунктове към МБАЛ – Плевен.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4012

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Началник на Медицински пункт във в.ф.  24430 - Троян в Медицински пунктове към МБАЛ – Плевен.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3123  4030

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Заместник-началник на медицински пункт във в.ф.  42800 – Плевен в Медицински пунктове към МБАЛ – Плевен.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3122  4011

магистър-лекар с годност за парашутни скокове

Секретно

 1.  

Началник на Медицински пункт във в.ф. 38220 - Плевен в Медицински пунктове към МБАЛ – Плевен.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4031

магистър-лекар

Поверително

 1.  

Лекар в медицински пункт във в.ф. 52590 - Ямбол в Медицински пунктове към МБАЛ – Сливен.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3123  4018

магистър-лекар

Секретно

 1.  

Заместник-началник на медицински пункт във в.ф.  22220 - Сливен в Медицински пунктове към МБАЛ – Сливен.

1

капитан, старши лейтенант, лейтенант

3121  4012

магистър-лекар

Секретно

 

 

Длъжности за сержанти:

№ по ред

Наименование на длъжността,                              ВП №  на военното формирование и гарнизона

Брой

Военно звание

Код на длъжността

Изисквания за образование и квалификация

Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация

1.

Медицинска сестра в медицински пункт във в.ф. 28610 - София на Медицински пунктове към ВМА - София.

1

старши сержант, сержант, младши сержант

3331  4004

п6

„професионален бакалавър по .....”

Поверително

2.

Медицинска сестра в медицински пункт във в.ф. 42600 – Мусачево на Медицински пунктове към ВМА - София.

1

старши сержант, сержант, младши сержант

3331  4004

п6

„професионален бакалавър по .....”

Поверително

3.

Старши санитарен инструктор в медицински пункт във в.ф. 38010 – Варна на Медицински пунктове към МБАЛ – Варна.

1

старши сержант, сержант, младши сержант

3332  2029

п6

„средно образование и курс за професионална квалификация”

Поверително

4.

Медицинска сестра в медицински пункт във в.ф. 52740 - Хасково на Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

старши сержант, сержант, младши сержант

3331  4004

п6

„професионален бакалавър по .....”

Поверително

5.

Медицинска сестра в медицински пункт във в.ф.  34840 - Карлово на в.ф. 34750 - Карлово в Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

3

старши сержант, сержант, младши сержант

3331  4004

п6

„професионален бакалавър по .....”

Поверително

6.

Медицинска сестра в медицински пункт във в.ф. 22180 - Казанлък на Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

старши сержант, сержант, младши сержант

3331  4004

п6

„професионален бакалавър по .....”

Поверително

7.

Медицинска сестра в медицински пункт във в.ф. 46690 - Пловдив на Медицински пунктове към МБАЛ – Пловдив.

1

старши сержант, сержант, младши сержант

3331  4004

п6

„професионален бакалавър по .....”

Поверително

8.

Медицинска сестра в медицински пункт във в.ф. 32990 - Пловдив на Медицински пунктове към МБАЛ - Пловдив.

1

старши сержант, сержант, младши сержант

3331  4004

п6

„професионален бакалавър по .....”

Поверително

9.

Медицинска сестра в медицински пункт в НВУ „Васил Левски” – Велико Търново в Медицински пунктове към МБАЛ – Плевен.

1

старши сержант, сержант, младши сержант

3331  4004

п6

„професионален бакалавър по .....”

Поверително

 

2. Конкурсът се организира от началника на Военномедицинска академия.

3. Провежда се в две фази.

3.1. Първа фаза: Изпит по физическа подготовка. Провежда се по Единния армейски тест с проверка на следните четири норматива:

 • норматив № 1 – изпълнение на коремни преси – брой за 1 минута;
 • норматив № 2 – изпълнение на лицеви опори – брой за 1 минута;
 • норматив № 3 – бягане „Совалка” – 10 х 10 метра;
 • норматив № 4 – крос 1000 метра.

3.2. Втора фаза: Събеседване с кандидатите.

4. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

4.1. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността

4.2. да не са по-възрастни от 40 години за длъжности за офицери и 33 години за длъжности за сержанти;

4.3. да са годни са за военна служба;

4.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

4.5. срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

4.6. нямат друго гражданство;

4.7. не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

4.8. покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

4.9. са психологически пригодни;

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), отговарящи на изискванията по т. 4, с изключение на т. 4.2., ако:

 • не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността (55 години за сержанти и младши офицери);
 • кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването от военна служба (кадрова военна служба).

 

5. Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат до 29.09.2017 г. лично писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централно военно окръжие до началника на ВМА с приложени към него:

5.1. автобиография;

5.2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

5.4. свидетелство за съдимост;

5.5. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

5.6. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

5.7. съгласие за предостяване и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

5.8. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

5.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

5.10. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

5.11. копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

5.12. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако кандидатите са завършили успешно изискуемото образователно ниво за вакантната длъжност, но дипломата им все още е в процес на издаване, може да представят оригинал на уверение, че са положили съответните държавни изпити.