На  21  ноември  2016  год. от  9 часа, на касата на информационен център в Община Габрово,  започва  изплащане възнагражденията на  секционни избирателни комисии.

Изплащането ще се извършва  срещу представяне на лична  карта  и удостоверение от РИК.