1. Няма пречка за изплащане на левова компенсация и при купуване на ателие или вила за задоволяване на жилищни нужди.

2. Предстои получаване на компенсации на многогодишни жилищно-спестовни влогове на правоимащи граждани закупили или започнали изграждане на жилище, включени в искане на Община Габрово до Национален компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ София с АПИО-04-29-1 от 28.01.2014 г.

За повече информация на тел.818 314