Във връзка с §7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Габрово възстановява надвнесените за периода след 31. 12. 2016 г. такси, внесени от лицензираните превозвачи. Възстановяването ще се извърши на основание заявление, подадена от лицензирания превозвач до Кмета на Община Габрово, с посочена банкова сметка, по която да бъдат възстановени.