На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл.37, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ и със заповед № 2074 от 14.10.2016 г. на кмета на община Габрово, е наредено:

Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на социалната услуга в общността: „Център за обществена подкрепа“ на територията на Община Габрово за срок от 2 (две) години с капацитет 25 места.

Пълният текст на заповед № 2074 от 14.10.2016 г. на кмета на община Габрово може да видите тук.

Документацията за участие в конкурса за възлагане на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ може да изтеглите тук.