КОНКУРС "Добри практики при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в област Габрово"