Министерството на отбраната обявява вакантни длъжности, които да се заемат, след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования на Сухопътни войски и Военноморски сили.

Вакантните длъжности са съответно 350 и 83, за едни от най-елитните войскови формирования на Българската армия. Кандидатите за вакантните длъжности подават писмено заявление за участие в конкурса чрез Военното окръжие, като подаването се извършва лично от всеки кандидат.

През тази година стартира обучението на български граждани по начална военна подготовка. Обявени са два курса, в които обучението е за сметка на Министерството на отбраната.

Подробна информация за войсковите формирования, длъжностите, изискванията за тях и участието в курсовете по начална военна подготовка, може да се получи във Военното окръжие и офисите за водене на военен отчет в общините.