О Б Я В А

На основание чл.4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:

 „Изграждане на площадка с пързалки, люлки, бънджита, басейн за къпане, басейн с водни колела, блъскащи колички, пейнтбол, стрелбище, паркинг и др.“

с местонахождение: ПИ №085079 в землището на с.Поповци, Община Габрово.

с възложител: Иван Лесев

Уведомление за инвестиционно намерение на „Интер 77“ ООД разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8,15 до 17 часа.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68