На основание § 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс, считано от 11.08.2015 г., селата Враниловци, Гергини, Гъбене, Донино, Драгановци, Жълтеш, Музга, Новаковци, Поповци, Чарково, Яворец, придобиват статут на кметство и в тях ще се произведат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кмет на Община Габрово.