Решение на Министерски съвет №30 от 19.01.2015г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Път ІІІ – 5004 „Обход на гр. Габрово” от км. 0+000 до км. 31+000, трети етап, от км. 10+940,74 до км. 20+124,50 и етапна връзка от км. 0+000 до км. 3+130 и участък от км. 20+124,50 до км. 30+643,48“ на територията на област Габрово и област Стара Загора, на основание чл.34б, ал.2 от ЗДС.

Решението може да видите тук, а приложението към него тук.