Заповед 259/17.02.2015г. на Кмета на Община Габрово
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с уведомително писмо ОСД-04-01-14/10.02.2015г. за повишаване готовността за своевременното констатиране, ограничаване и ликвидиране на огнище от инфлуенца по птиците „Птичи грип“ на територията на община Габрово и в изпълнение на решение на областната епизоотична комисия проведено на 06.02.2015г.

Заповедта може да изтеглите от тук.