Решение №ВТ- 04-ПР/2014г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново може да видите от тук.