ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ОТ

ОБЩИНА ГАБРОВО

            На основание чл.40, ал.2; чл.14, т.4 и чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Община Габрово кани всички обществени организации, юридически лица и граждани да участват в публично обсъждане за издаване на общинска гаранция за обезпечаване на дългосрочен инвестиционен кредит на „Общински пътнически транспорт” ЕООД гр. Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 30.09.2013г. от 17:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 1. 3.39 MB
Приложение 2. 201 KB