ОБЩИНА ГАБРОВО

На основание чл. 111, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документация за преразглеждане на Разрешително за експлоатация по чл. 104, ал. 1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал – „Експал България“ АД, гр. Габрово.

         Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 в периода от 01.07.2013г. до 01.08.2013г. в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, етаж 7, стая 701.

         Лице за контакти: инж. Деница Колева – мл. експерт в дирекция „Инфраструктура и екология“