Община Габрово съобщава, че във връзка с предстоящо изпълнение на строително-ремонтни работи в Архитектурно-исторически резерват „Боженци”, част от „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”, кмета на общината изменя Заповед № 1734/18.08.2012 г. относно ограничението на допустимата максимална маса на моторни превозни средства в резервата.

Изменението може да видите тук