1. Информационна брошура с План-график за провеждане на информационни дни по НИФ, инициатива "Еврика" и програма "Евростарс"
  2. Покана набиране на НИРД проектни предложения в рамките на НИФ