Обект : Газоснабдяване на Община Габрово

Инвеститор: СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Изпълнител: „Технотерм инженеринг” ЕООД София

Подобект : Газоразпределителна мрежа на гр. Габрово- Етап I-ви 2012 г

            Изграждането на подобекта в момента се извършва в три участъка:

  • Първи участък започва от ул. „Дрен“, изгражда се по улици „Вишеград“, ул.„Найден Геров”, ул.“Свищовска“ и завършва на кръстовище до магазин Лидъл.

      Забележка: Пресичанията на кръстовището ще се извършват чрез хоризонтален сондаж.

  • Втори участък започва от  кръстовище до магазин Лидъл, продължава по ул. „Свищовска“, ул. „Д-р Заменхов“и завършва след пресичането на ул. „Стефан Караджа” срещу  Професионална техническа гимназия „ Др. Василиади”.  

Забележка: Пресичането на улицата ще се извърши чрез хоризонтален сондаж.

  •  Трети участък е продължение на втори - след преминаването зад междублоковото пространство м/у ул. „Ст.Караджа” и ул. „Анг. Kънчев”, трасето излиза на ул. „Ем. Манолов“, завършва на кръстовище с ул. „Хаджи Димитър“. По ул. „Хаджи Димитър“ се изгражда газопровод Ф110 и Ф90 и завършва на входа на Технически университет.

Газоразпределителната мрежа в гр.Габрово се изгражда от полиетиленови тръби / РЕ 100/. Работното налягане на  газоразпределителната мрежа е Рраб=10 bar от началото на града до Газо регулаторен пункт /ГРП/, който ще се изгради до кръстовището на ул. „Свищовска”  и ул. „Лазурна” /до магазин Лидъл/. След регулирането, на налягането  в

      мрежата ще бъде Рраб = 5 bar.

     Предстоящи строително – монтажни работи  по участъците:

       - Първи участък :

  • Приоритет за участъка е завършването на възстановяването на водопроводната мрежа

и засипването на изкопа в ул.„Дрен“. Срок завършване 09.10.2012г.

  • Предстои пресичането на ул.“ „Найден Геров” /Сухата чешма /, което ще стане чрез

прекопаване и пренасочването на автомобилното движение . СМР ще се извършат

на дата 06.10.2012 г – събота от 13.00 ч. до 17.00 ч.

  • Продължават изкопните и монтажни работа по ул.“Свищовска“ . Срок за завършване

на участъка е 11.10.2012 г.

  • Пресичането на кръстовище до магазин“Лидъл“ чрез хоризонтален сондаж се планира да започне от дата 09.10.2012 г

      - Втори участък :

  • Продължават СМР по ул. „Свищовска“  , като предстои пресичането на улицата  в два

 съседни участъка чрез прекопаване и с отбиване на движението. Дата 07.10.2012 г. /неделя/ от 08.00 ч до 17.00ч.

  • Трети участък:
  • изграждането на газопровода в зад блоковото пространство ще се извършва поетапно  и ще продължи до 12.10.2012 г.