На основание чл. 25, ал.1 и във връзка с чл. 21, ал.1 от ЗОС  уведомява собствениците на

поземлени имоти  за   предстояща процедура по принудително отчуждаване за отваряне на улици:

     1. С о т. 41-42 между кв. 32 и 24 кв. по плана  на кв. Тлъчници -V част гр. Габрово.

     2. С о.т. 138-143-144-145 кв. 17 по плана на гр. Габрово 86 част.

     3. С о.т. 2271-2272-2277 между кв.269 и 270 по плана на гр. Габрово ІІІ етап, ІІчаст.

     Таблицата с имената на собствениците и обезщетението може да видите тук.