НУ „Васил Левски ” - гр. Габрово ОБЯВЯВА

със Заповед на Директора № 185 – РД – 04/ 02.04.2012 г.

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на

Обект: Бюфет за продажба на закуски

Полезна площ: 6,00 кв.м.

Начална месечна цена: 21,00 лв.

Дата и час на провеждане на конкурса:23.04.2012 г. от 14.00 часа

Закупуване на конкурсна документация: от 05.04.2012 г. до 20.04.2012 г.

Конкурсът ще се проведе в стая №8 на втория етаж в сградата на НУ ”В.Левски”

Конкурсната документация ще се получава в канцеларията на НУ „Васил Левски”.

Оглед на обекта: всеки делничен ден от 10,00 часа до 16,00 часа, до крайния срок

за закупуване на документи за участие.

За допълнителна информация: тел.066/807736