Община Габрово уведомява, че с решение № 44/ 08.03.2012 г. на Общински съвет – Габрово е открита процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение:

Управление и експлоатация на фитнес и спортно-възстановителни услуги в преустроена част от спортна зала „Орловец” /съгласно идеен проект за Преустройство на кафе бюфет от Спортна зала „Орловец” във фитнес зала и кафене/, гр. Габрово,

както и извършване на частични  строителни и монтажни работи, поради необходимостта от частична реконструкция,  ремонт и преустройство на обекта на концесията.

Обявлението за концесията е публикувано в електронната страница на държавен вестник от 19.03.2012 г. под №1. Пълния текст на обявлението може да видите от тук: