Община Габрово уведомява лицата, напускали страната за по дълъг период от време след 2000 година, да проверят актуалността на своя настоящ адрес по приложения списък.  Всички, при които има нужда от актуализация на настоящия адрес с адрес в Република България, могат да заявят същия всеки ден от 8.30-17.00 часа в отдел ГРАО на Община Габрово. За извършване на адресната регистрация лицата представят един от следните документи:

1. документ за собственост;

2. договор за ползване на имота за жилищни нужди.

Представя се и писмено съгласие на собственика на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

Виж приложения списък тук.