Предстои получаване на компенсации на многогодишни жилищно-спестовни влогове на правоимащи граждани закупили или започнали изграждане на жилище, включени в искане на Община Габрово до Национален компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ София с №92-1058 от 15.04.2010г.

За повече информация на тел.818 314