Сканирано Решение №ВТ-47-ПР/2011 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново може да видите от тук.