Община Габрово обявява 2 фотоконкурса в следните категории:

1. Моето коледно Габрово и
2. Gabrovo by night.

Призоваваме всички любители на фотографията – професионалисти и аматьори да запечатат най – вълшебните моменти от предстоящите празници. Репортажният начин на снимане, с уловени уникални мигове без груби манипулации ще бъде толериран. Снимките трябва да представят категориите по оригинален начин и да отразяват различна гледна точка. Няма да се допускат до участие фотографии с лошо качество, анонимни или такива, които накърняват добрите нрави.

Автор: Емил Михов

Допустимост до селекция:
- Максимален брой фотографии от един автор във всяка от категориите е 5.
- Големина – минимум 2 000 пиксела или максимум 3 000 пиксела по дългата страна във файлов формат .jpg.
- Кадрите да се изпращат в пълна резолюция по електронен път като прикачени файлове на адрес protocol@gabrovo.bg , на CD/DVD носител или флаш памет на адрес:
Габрово 5300, пл.“Възраждане“3, отдел ПМСВО, стая 107.
- Всяка снимка трябва да бъде озаглавена, към коя категория принадлежи, а в електронното писмо да бъдат посочени трите имена на автора, възраст, адрес и телефон за обратна връзка.
- Подадените за участие снимки да не са участвали в предишни конкурси, организирани от Община Габрово и да са актуални към днешна дата.
- В конкурса не могат да участват организаторите му, членове на журито, както и техните семейства.


Допълнителни условия:
- С участието си в конкурса авторите гарантират, че притежават авторските права над изпратените фотографии, а снимките не са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.
- Община Габрово не носи отговорност за нарушени авторски права.
- Община Габрово придобива правата върху снимките от конкурса и има право да ги използва за целите си, като се задължава да изписва името на автора им.

Допуснатите за селекция фотографии ще бъдат оценявани от компетентно жури, назначено със заповед от кмета на общината и ще бъдат поместени на сайта и. Крайният срок за участие във фотоконкурсите е 9 януари 2012 г.
Наградата за първо място във всяка една от категориите ще бъде уикенд пакет в спа хотел за двама в близост до Габрово. Предвиждат се и поощрителни материални награди.

При необходимост от допълнителна информация – тел.: 066 818 305 или e-mail: protocol@gabrovo.bg.