Приемен ден на Кмета на община Габрово Таня Христова ще се проведе на 19 декември 2011 год. от 9 до 16 часа.

Задължителното записване за приемния ден гражданите могат да направят до 9 декември 2011 год. на гише „Информация” в Центъра за информация и услуги на гражданите в общинската администрация или на тел.: 066/808 967 и 066/818 337.

Можете да се запишете и електронно чрез попълване на заявление, което трябва да бъде изпратено на адрес: priemenden@gabrovo.bg. След подаване на заявлението ще получите отговор на посочения от Вас е-mail адрес.